Producten

Geplaatst op

Consulten
Wanneer u klachten heeft tijdens of na het sporten dan kunt u een afspraak maken voor een consult. U dient hiervoor wel een verwijzing te hebben van uw huisarts of specialist. Sinds 1 januari 2016 worden de consulten bij de sportarts vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit betekent dat de kosten van het consult (en de eventuele vervolgonderzoeken als bijvoorbeeld röntgenfoto en MRI-scan) eerst ten kosten van uw eigen risico (minimaal € 385 in 2016) gaan. Afhankelijk van bij wie u verzekerd bent en de soort verzekering (natura- of restitutiepolis) u heeft, vindt vergoeding plaats. Daarnaast hebben wij met Zilveren Kruis/Achmea en de verzekeringen die daar onder vallen een contract. Vraag voor de zekerheid altijd even na bij uw eigen verzekering welk bedrag u vergoed krijgt.

Voor de volgende klachten kunt u een afspraak maken:

Sportblessures
• Acute blessures
• Overbelastingsblessures

Acute blessures zijn de blessures die plots zijn ontstaan. Te denken valt hierbij aan: spierscheuring, enkel verzwikking, verwondingen door een val, etc. Overbelastingsblessures beginnen vaak geleidelijk. Vaak kun je er in het begin wel mee door sporten, maar in de loop van de tijd verergeren ze. Middels het stellen van gerichte vragen en onderzoek zal de sportarts de oorzaak trachten te vinden van deze blessures. Na het stellen van de diagnose zal een behandelplan worden opgesteld waarbij vooral ook gekeken wordt naar wat WEL nog mogelijk is en wat NIET verstandig is om te doen. Geleidelijk zal gewerkt worden naar een verantwoorde terugkeer in de sport. Veelal gebeurt dit middels oefeningen en gerichte, gedoseerde training. Indien van toegevoegde waarde zal de sportarts gebruik maken van aanvullend onderzoek, denk hierbij aan röntgenfoto’s, echografieën, botscans en MRI’s. Er is samenwerking met verschillende (sport)fysiotherapeuten, en er kan gebruik worden gemaakt van een uitgebreid netwerk van te consulteren en verwijzende specialisten zoals: (orthopedisch) chirurgen, cardiologen en longartsen. De sportarts kan ook verwijzen naar paramedische behandelaars zoals sportfysiotherapeuten, manuele therapeuten, chiropracters, orthopedisch schoenmakers, podotherapeuten, etc.

Andere sportgerelateerde problemen, bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten
De sportarts zal de klacht in kaart brengen en zo nodig verder onderzoek verrichten (bloedonderzoek, inspanningstest). Afhankelijk van de bevindingen en de diagnose zal een behandelplan worden opgesteld of zo nodig verwijzen naar een andere behandelaar. Voor verantwoorde sportbeoefening bij chronische ziekten, bijvoorbeeld astma, suikerziekte of gewrichtsslijtage.
Op basis van de aard en ernst van de chronische ziekte zal de sportarts met de patiënt de belastbaarheid (wat is mogelijk?) inventariseren. Zo nodig wordt informatie ingewonnen bij de behandelend specialist. Met deze gegevens en de ambitie van de patiënt wordt een gericht sportadvies gegeven.

Verplichte sportkeuringen
Voor deelname aan diverse takken van sport is het ondergaan van een sportkeuring verplicht. Wij verrichten deze keuringen volgens de door de betreffende bond opgestelde keuringseisen.

De Sportarts verricht ook keuringen ten behoeve van vakopleidingen in de sport (CIOS, ALO, Sport en Bewegen, ROC opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa)).

Zie hieronder voor een overzicht van deze sporten:

medische-sportaparatuur

Het Alpe d’Huzes pakket
Bij dit Sportmedisch Onderzoek (SMO) gaat het vooral om de risico’s op schade aan de gezondheid van de deelnemers zoveel mogelijk uit te sluiten en te beperken. Daarom zijn er drie SMO’s ontwikkeld waarbij het accent ligt op de cardiovasculaire screening (onderzoek naar eventuele hart- en vaatproblemen).

Inhoud Basaal Alpe d’Huzes SMO
Invullen digitale vragenlijst en bespreking van de antwoorden met de sportarts. Bepaling lengte, gewicht en BMI (body mass index).  Rust-ECG (hartfilmpje). Intern onderzoek (hart en bloedvaten, longen, buik), inclusief bloeddrukmeting. Onderzoek van houdings- en bewegingsapparaat. Nabespreking met de sportarts, medische verklaring en schriftelijke rapportage.

Inhoud Basaal plus Alpe d’Huzes SMO
Als het Basaal SMO maar dan inclusief: Inspanningstest op de fietsergometer tot maximaal, waarbij bepaling van de maximale belasting, de maximale hartfrequentie en een schatting van de hartfrequentie bij het omslagpunt (anaerobe drempel). Aan de hand van de maximale belasting kan berekend worden hoe hoog de maximale zuurstofopname is. Tijdens en ná de inspanningstest vind er een ECG- en bloeddrukregistratie plaats om een indruk te krijgen van de belastbaarheid van het hart- en vaatstelsel. Daarnaast wordt ook het vetpercentage gemeten (via de 4-huidplooien methode) alsook de gezichtsscherpte. Bloedonderzoek met bepaling van het Hb en cholesterol. Nabespreking met de sportarts, inclusief advisering, medische verklaring en schriftelijke rapportage.

Inhoud Uitgebreid Alpe d’Huzes SMO
Als het Basaalplus SMO maar dan inclusief:  Longfunctieonderzoek. De inspanningstest is bij dit SMO inclusief ademgas-analyse. Gericht/specifiek trainingsadvies.