Consulten

Geplaatst op
Wanneer u klachten heeft tijdens of na het sporten dan kunt u een afspraak maken voor een consult. U dient hiervoor wel een verwijzing te hebben van uw huisarts of specialist. Sinds 1 januari 2016 worden de consulten bij de sportarts vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit betekent dat de kosten van het consult (en de eventuele vervolgonderzoeken als bijvoorbeeld röntgenfoto en MRI-scan) eerst ten kosten van uw eigen risico (minimaal € 385 in 2024) gaan. Afhankelijk van bij wie u verzekerd bent en de soort verzekering (natura- of restitutiepolis) u heeft, vindt vergoeding plaats. Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract voor 2024. Vraag voor de zekerheid altijd even na bij uw eigen verzekering welk bedrag u vergoed krijgt.
  • Sportblessures
    • Acute blessures
    • Overbelastingsblessures
  • Andere aan sport of beweging gerelateerde klachten
  • Verplichte sportkeuringen
  • Sportmedische onderzoeken
  • Conditie- en inspanningstesten

Sportblessures

Acute blessures zijn de blessures die plots zijn ontstaan. Te denken valt hierbij aan: spierscheuring, enkel verzwikking, verwondingen door een val, etc. Overbelastingsblessures beginnen vaak geleidelijk. Vaak kun je er in het begin wel mee door sporten, maar in de loop van de tijd verergeren ze. Middels het stellen van gerichte vragen en onderzoek zal de sportarts de oorzaak trachten te vinden van deze blessures. Na het stellen van de diagnose zal een behandelplan worden opgesteld waarbij vooral ook gekeken wordt naar wat WEL nog mogelijk is en wat NIET verstandig is om te doen. Geleidelijk zal gewerkt worden naar een verantwoorde terugkeer in de sport. Veelal gebeurt dit middels oefeningen en gerichte, gedoseerde training. Indien van toegevoegde waarde zal de sportarts gebruik maken van aanvullend onderzoek, denk hierbij aan röntgenfoto’s, echografieën, botscans en MRI’s. Er is samenwerking met verschillende (sport)fysiotherapeuten, en er kan gebruik worden gemaakt van een uitgebreid netwerk van te consulteren en verwijzende specialisten zoals: (orthopedisch) chirurgen, cardiologen en longartsen. De sportarts kan ook verwijzen naar paramedische behandelaars zoals sportfysiotherapeuten, manuele therapeuten, chiropracters, orthopedisch schoenmakers, podotherapeuten, etc.

Andere sportgerelateerde problemen, bijvoorbeeld vermoeidheids- en postcoronaklachten

De sportarts zal de klacht in kaart brengen en zo nodig verder onderzoek verrichten (bloedonderzoek, inspanningstest). Afhankelijk van de bevindingen en de diagnose zal een behandelplan worden opgesteld of zo nodig verwijzen naar een andere behandelaar. Voor verantwoorde sportbeoefening bij chronische ziekten, bijvoorbeeld astma, suikerziekte of gewrichtsslijtage. De sportarts onderzoekt en adviseert ook patiënten met een post-COVID syndroom.
Op basis van de aard en ernst van de chronische ziekte zal de sportarts met de patiënt de belastbaarheid (wat is mogelijk?) inventariseren. Zo nodig wordt informatie ingewonnen bij de behandelend specialist. Met deze gegevens en de ambitie van de patiënt wordt een gericht sportadvies gegeven.

sportblessure en sportmedisch onderzoek